Székhely:
5661 Újkígyós Arany J. u. 42.
Számlaszám:
53600044-10022726
E-mail:
Látogatók: 235908
MENÜ
Eseménynaptár
Információk
        
Archívum
        


Összesen 319 esemény
II. Újkígyósi Hazaváró 2008. 2008.09.13.

2008. szeptember 13-án került sor a II. Újkígyósi  Hazaváró megrendezésére. képek >>

Az egyesület vezetõsége és tagjai felkérést kaptak a rendezvény szervezõjétõl, Szamosvári Zsolttól a sátrak beterítésre és az ebédnél segíteni a pincéreknek.

2008. szeptember 13-án reggel 6 óra, terítés a sátorban:

Simonné Rojik Rita, Horváth Istvánné, Horváth Éva, Dévényi Ildikó, Hochrajter Éva, Bánszki Lászlóné, Ferenczi Istvánné, Révész Ferencné, Gécs Gyuláné, Balogh Márta, Tóth Zsuzsanna, Judik Jánosné, Oláh János, Szõke László, Susán Éva, Nagy Tiborné

2008. szeptember 13-án ebédnél felszolgálásánál segítettek:

Horváth Istvánné, Dévényi Ildikó, Bánszki Lászlóné, Révész Ferencné, Ferenczi Istvánné, Balogh Márta, Tóth Zsuzsanna, Judik Jánosné, Harangozó Imréné, Oláhné Jutka néni, Susánné Ica néni, Szõke László, Susán Éva,  Szebellédi Katalin, Szebellédi Anna, Szebellédi Áron, Nagy Boglárka,  Nagy  Tiborné

2008. szeptember 13-án ebéd utáni pakolás:

Horváth Istvánné, Dévényi Ildikó,  Tóth Zsuzsanna, Oláhné Jutka néni, Susánné Ica néni, Szõke László, Susán Éva, Nagy Tiborné 

Köszönet mindazoknak, akik fáradságot nem ismerve, önzetlenül segítettek!

Nagy TibornĂ© | Létrehozva: 2009.03.15. | Frissítve: 2009.07.26. | Áthelyezve: 2009.03.15.

Csíkszépvízi vendégek fogadása 2008.09.11.

2008. szeptember 11-14-ig  Csíkszépvízrõl  érkezõ vendégeket fogadtak az egyesület tagjai is.

Köszönjük nekik, hogy a zsúfolt programok ellenére, maximális vendégszeretettel fogadták õket saját otthonukban!

Nagy TibornĂ© | Létrehozva: 2009.03.15. | Frissítve: 2009.03.15. | Áthelyezve: 2009.03.15.

ĂšjkĂ­gyĂłsi Falunap 2008. 2008.08.19.

2008. augusztus 19-én Falunap a Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház elõtti füves részen:

A falunapon az egyesület felajánlása a gyerekek szórakoztatása, játékos vetélkedõ megszervezése,
lebonyolítása volt.

Arcfestés → Bakonyiné Mázik Rita, Romváriné Éva, Romvári Ákos

A vetélkedõ segítõi:

menetlevél kiadás, összesítés : Lintner Gézáné

halászat : Gyõrfi Szilvia

darc : Valachné Csajági Ildikó

zsákbaugrálás : Harangozó Andrea

óvodások játékos akadályversenye : Simonné Rojik Rita, Mikle-Baráthné Barna Brigitta

kiskapuba labdarúgás : Nagy Tiborné, Dévényi Ildikó, Susán Éva

Volt nyolcadikosok és felsõ tagozatos diákok segítettek nekünk.

Köszönjük az önzetlen munkájukat azoknak a pedagógusoknak és diákoknak, akik segítettek!

Megragadva az alkalmat itt is megköszönnénk azt a sok önzetlen felajánlást, amit a tagok tettek a gyermekek szórakoztatására, azért, hogy számukra emlékezetessé tegyük ezt a napot!!!

Nagy TibornĂ© | Létrehozva: 2009.03.15. | Frissítve: 2009.03.27. | Áthelyezve: 2009.03.15.

Mozi felmérés eredménye 2008.07.22.

Július 22-én a kérdõív összesítésének átadása, melyet itt is megtekinthetnek:

Összesítés utáni eredmények:

Összesen visszaérkezett szavazólapok száma: 289 db

Az elsõ változatra igen választ adók szavazólapjainak száma: 233 db

A válaszadók közül a „megjegyzés” rovatba 24 szavazólapra írtak.

Az második változatra igen választ adók szavazólapjainak száma: 26 db

A válaszadók közül a „megjegyzés” rovatba 4 szavazólapra írtak.

Az elsõ és második változatra is igen választ adók szavazólapjainak száma: 18 db

A válaszadók közül a „megjegyzés” rovatba 1 szavazólapra írtak.

Az elsõ és második változatra is nem választ adók szavazólapjainak száma: 10 db

A válaszadók közül a „megjegyzés” rovatba 9 szavazólapra írtak.

Az elsõ és második változatra vitatott szavazólapok száma: 2 db

A válaszadók közül a „megjegyzés” rovatba 2 szavazólapra írtak.

Kérdésekre adott válaszok:

1) Jónak tartja-e, hogy megmaradjon a nagyterem?

Igen: 233 + 18 = 251 szavazólap
Nem: 0 + 10 = 10 szavazólap

2) A családból hányan néznének filmet a moziban?

Igen: 587 + 40 = 627 fõ (városi jegyárakkal)

3) A családból hányan ülnének be az internet kávézóban?

Igen: 442 + 33 = 475 fõ

4) Jónak tartja-e az épület ilyen jellegû felosztását?

Igen: 26 + 18 = 44 szavazólap
Nem: 0 + 10 = 10 szavazólap

Újkígyós, 2008.07.22. Nagy Tiborné és Susán Éva


Köszönet azoknak a lakosoknak, akik idõt fordítottak a kérdõív kitöltésére!!

Köszönet azoknak, akik egész héten 27 órát fordítottak szabadidejükbõl és aktívan segítették a felmérés eredményességét!

Eközben az elnökségi tagok 8 alkalommal találkoztak, hogy megvitassák az aktuális problémákat, tennivalókat. Természetesen ez a szám nem tükrözi azokat a találkozásokat sem, ahol a mozi épületének hasznosításáról kérdezgettük a falu lakosságát.

Nem tükrözi a szám azokat az intézmény bejárásokat, sem amiket a vezetõség megnézett. Ismerkedett másik intézmény állapotával, fenntartásának költségeivel, kihasználtságával, az ott dolgozók véleményével.

Úgy gondoljuk, hogy valamirõl jól dönteni csak abban az esetben lehet, ha ismerjük a falu lakosainak véleményét, gondolatait.

Nagy TibornĂ© | Létrehozva: 2009.03.14. | Frissítve: 2009.07.22. | Áthelyezve: 2009.03.14.

Mozi Ă©pĂĽletĂ©nek kĂ©rdõĂ­ve 2008.07.17.

2008. július 14-20. közötti idõszakban az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület és Újkígyós Nagyközség Önkormányzata a MOZI épületével kapcsolatban a lakosság körében közvélemény-kutatást tartott.

Kérdõív:

Kedves Újkígyósiak!

„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület

és Újkígyós Nagyközség Önkormányzata

a Mozi épületével kapcsolatban szeretné a lakosság véleményét felmérni!

Válasszon a két változat közül!


1.változat

A Mozi épületében maradjon meg a nagyterem, mely alkalmas lenne, tánccsoportok: gyakorlására,éneklésre, hangversenyekre, koncertekre, különbözõ kiállításokra, színházi elõadásokra, falugyûlésekre, civilszervezetek összejövetelére, filmvetítésekre + filmtörténet, az ”Élet örökös problémái” elõadássorozat + filmvetítés (pl. drogprevenció), ünnepségekre, szavalóversenyekre,ifjúsági klubokra, illetve az épület elõterében internet kávézót lehetne kialakítani, ahová bárki beülhet beszélgetni is.

Jónak tartja-e ezt a megoldást? Igen --- Nem (aláhúzással jelölje)

A családból hányan néznének filmet a moziban? ____ fõ (pl.városi jegyárakkal)

(életkornak megfelelõ)

A családból hányan ülnének be az internet kávézóba? ____ fõ

2. változat

A Mozi épülete négy helyiségre lenne felosztva. Az egyik egy kb. 50 férõhelyes konferencia terem, ahol különbözõ elõadások lennének, ha szükséges filmvetítés is,

egy helytörténeti kiállítás, egy könyvtár (a községi könyvtár megszûnne), valamint egy klubhelyiség kialakítása.

Jónak tartja-e az épület ilyen jellegû felosztását? Igen --- Nem (aláhúzással jelölje)

Megjegyzés:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Véleményére feltétlenül számítunk!
2008.07.11.       Köszönettel: Összefogás Újkígyósért Köszhasznú Egyesület és Szebellédi Zoltán Polgármester

Kb.400 véleménykéréssel kapcsolatos kérdõív került ki a családokhoz. 289 kérdõív kitöltve, megjegyzés rovatba 40-en véleményt írtak és így került vissza hozzánk.

Gyûjtése, összesítése, tárolása a Polgármesteri Hivatalban történt.
 

Nagy TibornĂ© | Létrehozva: 2009.03.14. | Frissítve: 2009.03.14. | Áthelyezve: 2009.03.14.

Hírvetítő

Továbbra is köszönettel fogadjuk az SZJA 1% felajánlásukat!

Adószám:
18394001-1-04

Számlaszám:
53600044-10022726

--------------------------

Program: "Föld Órája" rendezvényünk

Idõpont: 2018. március 24. (szombat)
19:00 – 21:30 óráig              

Helyszín: Újkígyós, Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház, Nagyterem


Újkígyós látványosságai

Pályázat