Székhely:
5661 Újkígyós Arany J. u. 42.
Számlaszám:
53600044-10022726
E-mail:
Látogatók: 1951811
MENÜ
Eseménynaptár
Információk
        
Szabályzat
        

Adatvédelmi nyilatkozat Tájékoztató

Az "Összefogás Újkígyósért" Közhasznú Egyesület (továbbiakban Egyesület) tiszteletben tartja a honlapot felkereső minden természetes személy személyiségi jogait. Az Egyesület honlapján megadott adatokat csak a kért szolgáltatás igénybevételéhez használjuk fel.

  1. Adatvédelmi tájékoztató
    Ezúton tájékoztatunk, hogy adatai egyes funkciók esetében, és az ehhez szükséges későbbi ellenőrzés, bizonyítás érdekében tároljuk. A nyilvántartott adatokat harmadik személynek nem adjuk ki. Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII.tv.) értelmében szeretnénk tájékoztatni, hogy az internetes űrlap kitöltésével és elküldésével (például a vendégkönyvbe való beírás esetén) hozzájárul, hogy személyes adatait a honlap, mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően működési tevékenységhez tárolja, kezelje, illetve felhasználja. Az adatszolgáltatás önkéntes.

  2. Jogi információk
    Az Egyesület honlapját felkereső elfogadja az oldal használatára vonatkozó feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrált felhasználója, vagy nem regisztrált látogató. Az Egyesület nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt. Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Egyesület szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját vagy az igénybe vett szolgáltatást, letiltás vagy törölés formájában, és az érintett személy nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Megjegyzés:
A jogvédelem nem ismerése és/vagy figyelmen kívűl hagyása nem mentesít a következmények alól!


Megértését köszönjük!

Hírvetítő

Továbbra is köszönettel fogadjuk az SZJA 1% felajánlásukat!

Adószám:
18394001-1-04

Számlaszám:
53600044-10022726

--------------------------

Program: "Föld Órája" rendezvényünk

Idõpont: 2018. március 24. (szombat)
19:00 – 21:30 óráig              

Helyszín: Újkígyós, Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház, Nagyterem


Újkígyós látványosságai

Pályázat